@beersandworld

B&W està format per un grup d’amics que tenen en comú la seva experiència en el sector internacional, cadascú amb un perfil i una trajectòria diferents. Han coincidit en aquests moments a Barcelona i volen que les trobades del Beers and World serveixin perquè tots aquells interessats en temàtiques internacionals tinguin aquest espai de contacte, tant virtual com real.

Beers and World és una activitat promuguda per l’Associació BeWorld.

B&W está formado por un grupo de amigos que tienen en común su experiencia en el sector internacional, cada uno con su perfil y trayectoria. Han coincidido en estos momentos en Barcelona y quieren que los encuentros del Beers and World sirvan para que todos aquellos interesados en temáticas Internacionales tengan un espacio de contacto, tanto virtual como real.

Beers and World es una actividad promovida por la Asociación BeWorld.

Membres de B&W – Miembros de B&W

Sergio Maydeu / @maydeuO

Va començar com a historiador però va acabar havent-se de decidir si li interessava més les relacions internacionals o la cooperació al desenvolupament. Va acabar (sobre)vivint del darrer, però sempre que pot torna a les investigacions sobre conflictes armats o violència urbana. És el més alt del grup i, segurament, de tots els presents al B&W.

Empezó como historiador pero acabó teniendo que decidir si le interesaban más las relaciones internacionales o la cooperación al desarrollo. Acabó (sobre)viviendo de lo segundo, pero siempre que puede vuelve a sus investigaciones sobre conflictos armados o violencia urbana. Es el alto del grupo y, seguramente, de todos los presentes en el B&W.

Gemma Pinyol / @gemma_pinyol

Politòloga inquieta, s’ha apoderat de la màxima de no anar a dormir sense aprendre alguna cosa nova… per això entreté la son amb lectures, cerveses i viatges. Li apassiona (i a voltes desespera) el món en què ens ha tocat viure, i s’està convertint en fan del concepte glocal. Considera que les migracions són un dels instruments més potents -i menystinguts- de transformació en l’era de la globalització.

Politóloga inquieta, ha hecho suya la máxima de no irse a dormir sin aprender algo… por lo que entretiene el sueño con lecturas, cervezas y viajes. Le apasiona (y a vueltas desespera) el mundo que nos ha tocado vivir, y se está convirtiendo en fan del concepto glocal. Considera que las migraciones son uno de los instrumentos más potentes –y menospreciados- de transformación en la era de la globalización.

Joan Ribas / @jribassebastian

Quan a la seva etapa formativa li digueren que “politòleg” és una malaltia contagiosa decidí especialitzar-se en relacions internacionals, amb l’esperança que tot coneixent món es guariria. No ho aconseguí del tot, però en el seu bagatge professional els temes que més l’han motivat han estat l’espai post soviètic, la cooperació al desenvolupament, el comerç internacional i el món àrab.

Cuando en su etapa formativa le dijeron que “politólogo” era una enfermedad contagiosa decidió especializarse en relaciones internacionales, con la esperanza de que conociendo mundo se curase. No lo acabó de conseguir, pero en su bagaje profesional los temas que más le han motivado son el espacio postsoviético, la cooperación al desarrollo, el comercio internacional y el mundo árabe.

Emilio Romero /@yiyo_rb

Va estudiar una carrera massa jove que li val per fer-se el pedant en els seus viatges pel món i poc més. Posteriorment va estudiar relacions internacionals per finalment acabar-se dedicant a les seves passions: la cooperació Internacional per al desenvolupament i els Drets Humans; i amb l’educació com a eina per aconseguir un lloc més agradable on poder viure… i en això continua.

Estudió una carrera demasiado joven que aún le vale para hacerse el pedante en sus viajes por el mundo y poco más. Posteriormente estudió relaciones internacionales para finalmente dedicarse a sus pasiones: la cooperación internacional para el desarrollo y los Derechos Humanos; y con la educación como herramienta para lograr un lugar más agradable donde poder vivir… y sigue en ello.

Eva Soms /@esomsb

Periodista de formació però no de professió. Fervent defensora del bon periodisme, malgrat tot. Les relacions internacionals la van dur a la Xina fa un bon temps i des de llavors el món asiàtic ha esdevingut el seu marc d’acció: destruir murs i crear ponts amb els asiàtics és una feina i una afició. Quan no està ficada en tot allò asiàtic, se la pot trobar barallant-se amb cartes de navegació pel Mediterrani.

Periodista de formación pero no de profesión. Ferviente defensora del buen periodismo, a pesar de todo. Las relaciones internacionales la llevaron a China hace un buen tiempo y desde entonces el mundo asiático se ha convertido en su marco de acción: destruir muros y tender puentes con los asiáticos es un trabajo y una afición. Cuando no está metida en lo asiático, se la puede encontrar peleándose con cartas de navegación por el Mediterráneo.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s