#BWComerçAliments: Què mengem en un sistema agroalimentari global?

Aside Posted on Updated on

Des del inici de la crisi financera global, fa una dècada, els preus de les commodities agrícoles han experimentat una fase de volatilitat, amb un marcat increment entre 2007 i 2013, una depreciació d’un 20% entre 2014 i 2015 i un retorn als preus de 2013 entre 2016 i l’actualitat.

Aquestes oscil·lacions brusques, especialment dels cereals i les oleaginoses, disparen els costos de les importacions d’aliments -un 37% als països menys desenvolupats (PMA) al 2009- abocant milions de persones a tot el món a una situació d’inseguretat alimentària i a la pobresa extrema. De fet a l’última dècada s’ha configurat un sistema agroalimentari caracteritzat per l’esclat periòdic de revoltes del pa a països que no disposen dels mecanismes per a garantir l’accessibilitat d’aliments a la seva població, y per l’aplicació de mesures proteccionistes per part dels països productors per fer front a eventuals des abastiments. En aquest sistema agroalimentari global s’han catalitzat una sèrie de dinàmiques que s’havien anat materialitzant des dels anys 80:

1- El fracàs de les polítiques de desenvolupament agrícola impulsades pel Banc Mundial i el FMI, que havien accentuat la dependència de les importacions a molts PMA;
2- Els canvis en els hàbits alimentaris de Xina i l’Índia, que conjuntament representen gairebé el 40% de la població mundial;
3- El procés de financiarització i de dinàmiques especulatives en els mercats de futurs de commodities, incloent l’acaparament de terres fèrtils;
4- La creixent concentració empresarial en oligopolis que controlen els factors tecnològics, logístics i financers de l’activitat agrícola;
5- La requalificació de terres agrícoles en urbanitzables per atendre el desenvolupament industrial i la demanda de vivenda, en molts països impulsada por la bombolla de la construcció;
6- Els efectes del canvi climàtic i els fenòmens meteorològics adversos sobre la producció;
7- La pressió alcista de preus de las matèries primeres provocada per l’emergència dels agrocombustibles i de polítiques d’incentiu a la seva producció.

¿Es acceptable que 1 de cada 7 persones es trobi en situació d’inseguretat alimentària mentre un terç dels aliments es rebutgen? ¿Quin tipus d’aliments ens ofereix l’actual model agroalimentari dominant? ¿Quina és la seva petjada ecològica i social i la seva contribució al desenvolupament? ¿Hi ha alternatives?

D’aquests i altres temes parlarem a #BWComerçAliments el dimecres 30 de maig a les 19 hores a la terrassa del Gastrobar del Cèntric Espai Cultural del Prat de LLobregat amb:
  • Olivier Chantry, camperol ecològic a Sant Boi i membre de l’executiva sectorial ecològica de la Unió de Pagesos
  • Joan Ribas, politòleg i autor del treball de recerca “Del camp de Mato Grosso al plat de Beijing: impactes de les polítiques de seguretat alimentària de la Xina a les regions productores de soja del Brasil”.
  • Modera, Gemma Pinyol, membre de Beers And World.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s