#BWGrecia “Rapte d’Europa al bressol de la democràcia?”

Posted on Updated on

Rapte d’Europa al bressol de la democràcia?

En un context on, després de 7 anys de crisi, les polítiques de devaluació interna i austeritat als països del Sud d’Europa no han donat els resultats promesos, el proper dia 25 Grècia celebrarà eleccions en un clima polític i social en plena efervescència. La crisi del sistema polític grec s’ha manifestat amb la proliferació d’una ampli ventall de partits arreu de l’espectre ideològic, que vénen a catalitzar el descontentament ciutadà amb els representants del bipartidisme clàssic. La comparació amb altres països de la UE amb procesos electorals a curt termini (Espanya, Regne Unit, Polònia) es fa inevitable. Tindran les eleccions gregues un efecte contagi? Quines en seran les conseqüències per a les polítiques d’austeritat de la Troika? Com poden afectar l’euro els resultats? I a l’emergència de l’extrema dreta, un fenomen preocupant a molts d’altres països europeus? Participa amb nosaltres i els nostres ponents en el debat sobre aquestes i altres qüestions.

#BWGrecia

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s